Brand- en Sluitronde

Brand- en Sluitronde

Om uw bedrijf afdoende te beveiligen, is een brand- en sluitronde van essentieel belang

Middels deze ronde wordt het bedrijf aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Alles wordt vooraf met u doorgesproken en opgenomen in een schriftelijke instructie. Door deze rondes door onze surveillanten te laten lopen heeft u de zekerheid dat uw pand door specifiek hiervoor opgeleide beveiligingsbeambten wordt afgesloten en uw eventueel aanwezige beveiligingsinstallatie op de juiste wijze wordt ingeschakeld.

Verder wordt er door de surveillant speciale aandacht gegeven aan:

  • verdachte personen en/of zaken
  • brandgevaarlijke situaties
  • ramen, deuren en poorten gesloten zijn
  • hekwerk en verlichting in orde is
  • lekkages of andere onregelmatigheden
  • door u aangewezen aandachtspunten
  • informatie goed is opgeborgen
  • brandblusmiddelen in orde zijn
  • alarmsystemen goed werken en zijn ingeschakeld.

Per controleronde maakt de surveillant een rapport met bijzonderheden en opmerkingen. Deze rapportage wordt op een door u afgesproken plek gedeponeerd. Zo heeft u, als opdrachtgever, elke dag een overzicht van de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden.

De surveillanten verrichten hun werkzaamheden in het uniform van Lokkd Security Services en met een opvallende surveillancewagen. Om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen kunt u een beroep op Lokkd Security Services! Onze surveillanten zijn alert en speciaal opgeleidt om panden te sluiten en ervoor zorg te dragen dat de veiligheid van uw eigendommen gewaarborgd is. En daarbij letten wij ook nog eens op de brandveiligheid.

Of u Lokkd Security Services inschakelt voor het zelfstandig sluiten van uw pand, of u vraagt ons om een van uw medewerkers daarbij te begeleiden, u kunt er altijd zeker van zijn dat uw belangen op professionele wijze worden behartigd!

Ook ‘s nachts kan Lokkd Security Services de veiligheid van uw pand vergroten. Op verzoek voert de mobiele surveillant vaste of variabele controles uit, in en/of om uw pand.

 

Hoofdkantoor

Savannahweg 17

3542 AW Utrecht

Kantoor Flevoland

Kolkweg 20-18

8243 PN Lelystad

Bel ons

Hoofdkantoor 030-7670095
Kantoor Flevoland 0320-767070

E-mail ons

info@lokkd.nl